Plebiscyt na najciekawszą inicjatywę w konkursie FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE POŁUDNIE

Internetowe głosowanie trwa do 10 grudnia do godz. 18:00 .

 

plebiscyt

1. Teatralne Ożywienie Strażnicy.

2. Galopem przez życie

3. Spektakl „Czy ją kochasz?”.

4. Spotkanie z Rabciem czyli edukacja poprzez teatr.

5. Zagórzańskiego spotkania z kulturą

6. Harbutowicka biesiada z Historią

7. Spotkanie z Rabciem czyli edukacja przez teatr – II.

8. Roztańczone Trzewiki-Doposażenie Zespołu Regionalnego Siennioki

9. Serca Mamolek

10. Grule nase króle

11. Aktywnie działamy w miejscowości Czermna

12. Terapia, Edukacja, Wychowanie przez Pracę

13. Ruszamy w kosmos

14. Rękodzieło naszą pasją. Poszerzamy naszą wiedzę i dzielimy się nią.

15. Utworzenie dziecięcego zespołu pieśni i tańca w miejscowości Swoszowa Gmina Szerzyny

16. Savoir-vivre na co dzień

17. Ekolodzy osiedlowi

18. Czytelnia tarnowskich rodziców

19. Gałęziówka zacisze – warsztaty ceramiczne

20. Integracja dzieci i rodziców przez wspólne warsztaty

21. Zmieniamy przestrzeń edukacyjną projektując kreatywną strefę relaksu  

22. Ekologiczna integracja dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Tuchów. 

23. Sprawna Młodzież

24. DZIEŃ OTWARTY STADNINY OLIMP

25. Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez zakup strojów regionalnych. 

26. (nie)Pełnosprawny Redaktor

27. Zagraj z nami planszówkami 

28. Bella Donna

29. Dawniej na Orawie – kreatywna jesień.

 
30. Nasze Przedszkole Integruje i Bawi.
 

 
 
 
 
 

Który projekt uważasz za najciekawszy

 • Teatralne Ożywienie Strażnicy. (27%, 1 563 Votes)
 • Zagraj z nami planszówkami (17%, 1 011 Votes)
 • Spektakl "Czy ją kochasz?" (16%, 927 Votes)
 • Roztańczone Trzewiki-Doposażenie Zespołu Regionalnego Siennioki. (13%, 754 Votes)
 • DZIEŃ OTWARTY STADNINY OLIMP (4%, 221 Votes)
 • Galopem przez życie. (3%, 188 Votes)
 • (nie)Pełnosprawny Redaktor (3%, 174 Votes)
 • Savoir-vivre na co dzień (2%, 130 Votes)
 • Ekolodzy osiedlowi (2%, 125 Votes)
 • Grule nase króle. (2%, 115 Votes)
 • Ruszamy w kosmos (2%, 94 Votes)
 • Zmieniamy przestrzeń edukacyjną projektując kreatywną strefę relaksu (2%, 90 Votes)
 • Bella Donna (1%, 88 Votes)
 • Terapia, Edukacja, Wychowanie przez Pracę (1%, 78 Votes)
 • Rękodzieło naszą pasją. Poszerzamy naszą wiedzę i dzielimy się nią. (1%, 62 Votes)
 • Czytelnia tarnowskich rodziców (1%, 55 Votes)
 • Sprawna Młodzież (1%, 48 Votes)
 • Aktywnie działamy w miejscowości Czermna (1%, 31 Votes)
 • Ekologiczna integracja dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Tuchów (0%, 29 Votes)
 • Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez zakup strojów regionalnych. (0%, 22 Votes)
 • Zagórzańskiego spotkania z kulturą. (0%, 21 Votes)
 • Harbutowicka biesiada z Historią. (0%, 14 Votes)
 • Spotkanie z Rabciem czyli edukacja przez teatr - II. (0%, 13 Votes)
 • Spotkanie z Rabciem czyli edukacja poprzez teatr. (0%, 10 Votes)
 • Utworzenie dziecięcego zespołu pieśni i tańca w miejscowości Swoszowa Gmina Szerzyny (0%, 8 Votes)
 • Nasze Przedszkole Integruje i Bawi (0%, 8 Votes)
 • Integracja dzieci i rodziców przez wspólne warsztaty (0%, 5 Votes)
 • Gałęziówka zacisze - warsztaty ceramiczne (0%, 5 Votes)
 • Serca Mamolek. (0%, 4 Votes)
 • Dawniej na Orawie (0%, 3 Votes)

Liczba głosujących: 5 566

Loading ... Loading ...

Regulamin

Regulamin plebiscytu

„Wpisz się w Małopolskę – 2018” pod hasłem: Pokaż, Opowiedz, Zainteresuj przeprowadzanego na stronie http://www.malopolskalokalnie.org.pl/

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady Plebiscytu: „Wpisz się w Małopolskę – 2018” organizowanego przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS; Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA; Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Fundację Horyzont360, w ramach programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie Południe – edycja 2018.

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1) „Strona Plebiscytu” – dedykowana podstrona internetowa, która umożliwia Uczestnikom Plebiscytu oraz Głosującym wzięcie udziału w Plebiscycie http://www.malopolskalokalnie.org.pl/

2) „Plebiscyt” – Plebiscyt będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, przygotowany i nadzorowany przez Organizatorów.

3) „Regulamin” – niniejszy dokument, którego treść dostępna jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie http://www.malopolskalokalnie.org.pl/

4) „Organizatorzy” – podmioty przygotowujące i nadzorujące Plebiscyt, rozumiane jako:

a) Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach przy ul. Leśnej 13A, 32-400 Myślenice, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000314641, posiadające numer NIP 6783068163, posiadające numer REGON 120781591;

b) Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia z siedzibą w Stryszawie 262 G, 34-205 Stryszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000209575, posiadające numer NIP 5521581367, posiadające numer REGON  356850116;

c) Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372149, NIP 677-235-17-48, REGON 121406518

d) Fundacja Horyzont360 z siedzibą w Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000653767, NIP:7343545004, REGON:36618142300000.

5) „Uczestnik Plebiscytu” – podmiot będący autorem zgłaszanego do Plebiscytu filmu (zwanego dalej pracą).

6) „Koordynator”Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków mail: fio@mila.org.pl

§2
Koordynator Plebiscytu

 1. Za przeprowadzenie Plebiscytu oraz jego prawidłowy przebieg odpowiedzialny jest Koordynator.
 2. Do zadań Koordynatora należą:
 3. monitorowanie prawidłowości funkcjonowania strony Plebiscytu;
 4. kontakt z Uczestnikami Plebiscytu oraz Głosującymi, w tym udzielanie bieżących odpowiedzi na zadawane pytania na adres: fio@mila.org.pl

§ 3
Zasady zgłaszania prac do Plebiscytu

 1. Zgłaszać prace mogą tylko uczestnicy  programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie Południe – edycja 2018, w terminie od 18 listopada do 5 grudnia 2018 roku.
 2. Praca musi mieć formę filmu o długości co najmniej 30 sekund lecz nie dłuższym niż 4 minuty.
 3. Praca może być filmem poklatkowym  – czyli filmem zmontowanym ze zdjęć lub slajdów.  
 4. Prace muszą być oryginalnymi dziełami i mają zawierać  treść dotyczącą realizowanej przez uczestnika inicjatywy w ramach programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie Południe – edycja 2018,
 5. Muzyka wykorzystana w filmie musi być wolna od tantiem
 6. Praca musi być zamieszczona w Internecie,  w serwisie YouTube, publicznie widoczna i możliwa do wyszukania – w tytule ma zawierać hasztag „#FIOmalopolskalokalniepoludnie2018” oraz opis: „Zadanie w ramach realizowanego Projektu „tytuł inicjatywy” finansowanego z dotacji w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie Południe” i Województwa Małopolskiego”.
 7. Należy również wysłać e-mail zawierający pełne imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nazwę inicjatywy, której dotyczy praca oraz odnośnik (link) do pracy na adres fio@mila.org.pl zamieszczając w jego temacie „PLEBISCYT”.
 • uczestnik zgłaszając film do plebiscytu jednocześnie oświadcza, że posiada stosowne zgody na wykorzystywanie wizerunku osób zarejestrowanych w materiale filmowym odpowiednie pisma należy przesłać w mailu zgłoszeniowym.
 • po zgłoszeniu, wszystkie prace będą umieszczane na stronie internetowej Plebiscytu http://www.malopolskalokalnie.org.pl/

§ 4
Zasady głosowania

 1. Głosowanie odbywasię na stronie Plebiscytu http://www.malopolskalokalnie.org.pl/i trwa od1 grudnia do 10 grudnia 2018 r. do godziny 18.00.
 2. Głosujący może, jednorazowo,oddać głos na trzy różne inicjatywy. 
 3. Udział wgłosowaniu jest bezpłatny i dobrowolny, jednakże wzięcie udziału w Plebiscyciejest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Wygrywa praca z największąliczbą głosów oddanych na stronie Plebiscytu (a nie liczba polubieni  w serwisie Youtube)

§ 5
Nagrody

 1. Dla trzech inicjatyw, które otrzymają największą liczbę głosów oddanych na stronie konkursu, organizatorzy plebiscytu, wymienieni w § 5, przewidzieli nagrody.

§ 6
Kontakt

 1. Wszelkie pytania i sugestie związane z przebiegiem i udziałem w Plebiscycie Uczestnicy Plebiscytu oraz Głosujący winni kierować na adres poczty elektronicznej Koordynatora fio@mila.org.pl
 2. Uwagi/odwołania związane z Plebiscytem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej i zawierać co najmniej: imię, nazwisko osoby składającej sugestie wraz z opisem i powodem zażalenia.
 3. Jeżeli podane dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, Organizatorzy przed ich rozpatrzeniem mają prawo zwrócić się o ich uzupełnienie we wskazanym przez siebie zakresie.
 4. O wyniku odwołania Uczestnik Plebiscytu i/lub Głosujący zostanie poinformowany w terminie do 3 (trzech) dni od daty otrzymania wiadomości, z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sporów powstałych w związku z przeprowadzonym Plebiscytem, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ingerowania w głosowanie poprzez usuwanie głosów, oddanych w nieuczciwy sposób. 
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z deklaracją Uczestnika, że Praca nie narusza praw autorskich osób trzecich i że Uczestnik posiada wszelkie wymagane do złożenia tej Pracy zezwolenia.
 4. Sponsor zastrzega sobie prawo wykluczenia dowolnej Pracy, która jego zdaniem nie spełnia ww. kryteriów lub w inny sposób łamie niniejszy regulamin.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2018 roku, który jest jednocześnie dniem jego ogłoszenia na stronie fanpage projektu „FIO Małopolska Lokalnie” w portalu społecznościowym Facebook.